GoldenLPFR

Fiskalizuj se nikad lakše uz GS-LPFR

GS-LPFR je sofisticirani program za potpisivanje fiskalnih računa koji predstavlja ključni element modernizacije poslovanja. U kombinaciji sa maloprodajnim softverom ESIR kompanije Golden Solution, omogućava efikasno vođenje poslovanja, bez obzira na situaciju ili lokaciju.

ZATRAŽI DEMO VERZIJU
Slika LPFR 1
GoldenLPFR

Ključne funkcionalnosti

Ključna funkcija GS-LPFR-a je njegov offline režim rada, omogućavajući rad bez potrebe za stalnom internet konekcijom. Ova karakteristika značajno olakšava korisnicima poslovanje na različitim lokacijama i u različitim uslovima.

Ovaj softver, koristeći se funkcionalnošću pozadinskog servisa, omogućava korisniku neometan rad na Windows ili Android uređaju, pružajući tako veliko olakšanje u pogledu kontinuirane podrške i fluidnosti rada.

S obzirom na korišćenje najnovijih tehnologija u razvoju, softver je u stanju da ostvari zadovoljavajuću brzinu protoka informacija, čime se GS-LPFR može pohvaliti brzinom odziva pri štampanju računa manjom od 1 sekunde.

Programski moduli

Komunikacija

Integracija sa svim elementima fiskalizacije (BE, ESIR, štampač) i sistemom za upravljanje fiskalizacijom (SUF), kao i dodatnim serverima za praćenje rada i ažuriranje, čini ovaj LPFR izuzetno efikasnim i pouzdanim alatom za fiskalizaciju u raznim okruženjima.

Generisanje fiskalnih računa

Prilikom komunikacije između LPFR i bezbednosnih elemenata izdatih od strane PU, potpisivanje i verifikacija se obavljaju u svakoj transakciji, garantujući tačnost evidentiranja podataka o kupovini na računu, u potpunom skladu sa propisima.

Lokalno povezivanje

Uz mogućnost rada u lokalnoj mreži, GS-LPFR omogućava efikasno izdavanje računa putem više ESIR-a. Kao preporuka, svaki ESIR treba povezati sa svojim LPFR-om, što doprinosi boljoj organizaciji i olakšava procese fiskalizacije.

Generisanje izveštaja

Modul za generisanje izveštaja omogućava LPFR-u da generiše različite vrste izveštaja, kao što su dnevni izveštaji, presek stanja, periodični izveštaj o prodaji...

Ažuriranje softvera

GS-LPFR ima opciju automatskog održavanja funkcionalnosti i prilagođavanja promenama u zakonodavstvu.

Sinhronizacija na dodatni server

Na zahtev korisnika ima mogućnost sinhronizacije podataka na server. Svi računi poslati na SUF mogu se pronaći na odabranom portalu korisnika.